Pogoji storitve

Last updated April 27, 2024
STRINJANJE Z NAŠIMI PRAVNIMI POGOJI

Smo Samwell AI inc. (Podjetje, mi, nas, naše), podjetje, registrirano v New Yorku, na naslovu 16 E 18th St, New York, NY, 10003. Upravljamo spletni strani https://samwell.ai in https://semihuman.ai, kot tudi vse druge povezane produkte in storitve, ki se sklicujejo ali povezujejo na te pravne pogoje (»Pravni pogoji«) (skupaj »Storitve«). Z nami lahko stopite v stik po elektronski pošti na [email protected] ali po pošti na 16 E 18th St, New York, NY, 10003, Združene države Amerike. Ti Pravni pogoji predstavljajo pravno zavezujoč dogovor med vami, bodisi osebno ali v imenu entitete (vi), in Samwell AI inc., glede vašega dostopa in uporabe Storitev. Strinjate se, da ste z dostopom do Storitev prebrali, razumeli in se strinjali, da vas zavezujejo vsi ti Pravni pogoji. ČE SE NE STRINJATE Z VSEMI TEMI PRAVNIMI POGOJI, VAM JE IZRECNO PREPOVEDANA UPORABA STORITEV IN MORATE NEMUDOMA PRENEHATI Z UPORABO. Dodatni pogoji in dokumenti, ki so občasno objavljeni na Storitvah, so s tem izrecno vključeni v te pogoje. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji občasno spreminjamo ali dopolnjujemo te Pravne pogoje. O vseh spremembah vas bomo obvestili z posodobitvijo datuma »Zadnja posodobitev« teh Pravnih pogojev, in odpovedujete se pravici do prejema posebnega obvestila o vsaki taki spremembi. Vaša odgovornost je, da občasno pregledujete te Pravne pogoje, da boste ostali obveščeni o posodobitvah. Z nadaljnjo uporabo Storitev po objavi spremenjenih Pravnih pogojev boste šteli, da ste bili obveščeni o takih spremembah in da ste jih sprejeli. Storitve so namenjene uporabnikom, ki so stari vsaj 13 let. Vsi uporabniki, ki so mladoletniki v jurisdikciji, v kateri prebivajo (običajno mlajši od 18 let), morajo imeti dovoljenje in biti neposredno nadzorovani s strani starša ali skrbnika za uporabo Storitev. Če ste mladoletnik, morate pred uporabo Storitev dovoliti, da vaš starš ali skrbnik prebere in se strinja s temi Pravnimi pogoji. Priporočamo, da si za svoje zapise natisnete kopijo teh Pravnih pogojev.

KAZALO VSEBINE
NAŠE STORITVE
Informacije, ki so posredovane ob uporabi storitev, niso namenjene distribuciji ali uporabi s strani katerekoli osebe ali entitete v katerikoli pristojnosti ali državi, kjer bi taka distribucija ali uporaba bila v nasprotju z zakonom ali predpisom ali ki bi nas podvrgla kakršnikoli zahtevi za registracijo znotraj takšne pristojnosti ali države. Zato tisti, ki se odločijo dostopati do storitev iz drugih lokacij, to počnejo na lastno pobudo in so izključno odgovorni za skladnost z lokalnimi zakoni, če in v obsegu, v katerem so lokalni zakoni uporabljivi. Storitve niso prilagojene za skladnost s specifičnimi industrijskimi predpisi (Zakon o prenosljivosti in odgovornosti zavarovanja za zdravje (HIPAA), Zakon o upravljanju varnosti zveznih informacij (FISMA) itd.), zato če bi vaše interakcije bile podvržene takšnim zakonom, storitev ne smete uporabljati. Storitev ne smete uporabljati na način, ki bi kršil Zakon Gramm-Leach-Bliley (GLBA).
PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
Naša intelektualna lastnina
Smo lastnik ali imetnik licence vseh pravic intelektualne lastnine v naših storitvah, vključno z vso izvorno kodo, podatkovnimi bazami, funkcionalnostjo, programsko opremo, oblikovanjem spletnih strani, avdio, video, besedilom, fotografijami in grafiko v storitvah (skupaj Vsebina), kot tudi blagovnimi znamkami, storitvenimi znamkami in logotipi, ki so vključeni vanje (Znamke). Naša Vsebina in Znamke so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah (ter različnimi drugimi pravicami intelektualne lastnine in zakoni o nelojalni konkurenci) ter mednarodnimi pogodbami v Združenih državah Amerike in po svetu. Vsebina in Znamke so vam na voljo v storitvah ali preko njih TAKŠNE, KAKRŠNE SO izključno za vašo osebno, nekomercialno uporabo ali za notranje poslovne namene.
Vaša uporaba naših storitev
Storitve so predmet vašega spoštovanja teh pravnih pogojev, vključno z razdelkom PREPOVEDANE DEJAVNOSTI spodaj, vam podeljujemo neizključno, neprenosljivo, preklicno licenco za: • dostop do storitev; in • prenos ali tiskanje kopije katerega koli dela vsebine, do katere ste pravilno dostopali. izključno za vašo osebno, nekomercialno uporabo ali notranje poslovne namene. Razen kot je določeno v tem razdelku ali drugje v naših pravnih pogojih, noben del storitev in nobena vsebina ali znamke ne smejo biti kopirani, reproducirani, združeni, ponovno objavljeni, naloženi, objavljeni, javno prikazani, kodirani, prevedeni, prenašani, distribuirani, prodani, licencirani ali drugače izkoriščeni za kakršen koli komercialni namen, brez našega izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja. Če želite storitve, vsebino ali znamke uporabljati drugače, kot je določeno v tem razdelku ali drugje v naših pravnih pogojih, prosimo, naslovite svojo prošnjo na: [email protected]. Če vam kdaj podelimo dovoljenje za objavo, reprodukcijo ali javno prikazovanje katerega koli dela naših storitev ali vsebine, morate nas identificirati kot lastnike ali dajalce licence storitev, vsebine ali znamk in zagotoviti, da se ob objavi, reprodukciji ali prikazovanju naše vsebine pojavi ali je vidno kakršno koli avtorsko ali lastniško obvestilo. Vse pravice, ki vam izrecno niso podeljene v storitvah, vsebini in znamkah, si pridržujemo. Vsaka kršitev teh pravic intelektualne lastnine bo pomenila bistveno kršitev naših pravnih pogojev in vaša pravica do uporabe naših storitev bo takoj prenehala.
Vaše prispevke
Prosimo, da pred uporabo naših storitev skrbno pregledate ta oddelek in oddelek PREPOVEDANE DEJAVNOSTI, da razumete (a) pravice, ki nam jih dajete, in (b) obveznosti, ki jih imate, ko objavljate ali nalagate kakršno koli vsebino preko storitev. Prispevki: Z neposrednim pošiljanjem kakršnega koli vprašanja, komentarja, predloga, ideje, povratne informacije ali druge informacije o storitvah (Prispevki) se strinjate, da nam dodelite vse pravice intelektualne lastnine na takem Prispevku. Strinjate se, da bo ta Prispevek v naši lasti in da smo upravičeni do njegove neomejene uporabe in razširjanja za kateri koli zakonit namen, komercialen ali drugačen, brez priznanja ali nadomestila vam. Vi ste odgovorni za to, kar objavljate ali nalagate: Z pošiljanjem Prispevkov preko katerega koli dela storitev:
  • potrjujete, da ste prebrali in se strinjate z našimi PREPOVEDANIMI DEJAVNOSTMI in ne boste objavljali, pošiljali, objavljali, nalagali ali prenašali preko storitev nobenega Prispevka, ki je nezakonit, nadlegujoč, sovražen, škodljiv, obrekljiv, obscen, nasilen, zlorabljajoč, diskriminatorni, grozeč kateri koli osebi ali skupini, spolno ekspliciten, neresničen, netočen, zavajajoč ali zavajajoč;
  • do mere, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, odrekate vse morebitne moralne pravice do takšnega Prispevka;
  • zagotavljate, da so takšni Prispevki izvirni za vas ali da imate potrebne pravice in licence za oddajo takšnih Prispevkov in da imate polno pooblastilo, da nam dodelite zgoraj omenjene pravice v zvezi z vašimi Prispevki; in
  • zagotavljate in izjavljate, da vaši Prispevki ne predstavljajo zaupnih informacij. Izključno ste odgovorni za vaše Prispevke in izrecno se strinjate, da nas boste povrnili za vse morebitne izgube, ki bi jih utrpeli zaradi vaše kršitve (a) tega oddelka, (b) pravic intelektualne lastnine tretjih oseb ali (c) veljavne zakonodaje.
UPORABNIŠKE IZJAVE
Z uporabo storitev zagotavljate in jamčite, da: (1) bodo vse informacije, ki jih posredujete ob registraciji, resnične, točne, aktualne in popolne; (2) boste točnost takih informacij vzdrževali in po potrebi takoj posodobili te registracijske podatke; (3) imate pravno sposobnost in se strinjate, da boste spoštovali te pravne pogoje; (4) niste mlajši od 13 let; (5) v jurisdikciji, v kateri prebivate, niste mladoletnik, ali če ste mladoletnik, ste prejeli dovoljenje staršev za uporabo storitev; (6) do storitev ne boste dostopali preko avtomatiziranih ali nečloveških sredstev, bodisi preko bota, skripte ali drugače; (7) storitev ne boste uporabljali za kakršen koli nezakonit ali nepooblaščen namen; in (8) vaša uporaba storitev ne bo kršila nobenega veljavnega zakona ali predpisa. Če posredujete kakršne koli informacije, ki so neresnične, netočne, neaktualne ali nepopolne, imamo pravico, da začasno ali trajno ustavimo ali prekinemo vaš račun in zavrnemo kakršno koli sedanjo ali prihodnjo uporabo storitev (ali katerega koli dela le-teh).
REGISTRACIJA UPORABNIKA
Za uporabo storitev se lahko zahteva registracija. Strinjate se, da boste svoje geslo ohranili zaupno in boste odgovorni za vso uporabo vašega računa in gesla. Pridržujemo si pravico do odstranitve, ponovne pridobitve ali spremembe uporabniškega imena, ki ste ga izbrali, če sami presodimo, da je takšno uporabniško ime neprimerno, obsceno ali kako drugače sporno.
NAKUPI IN PLAČILA
Sprejemamo naslednje načine plačila: • Visa • Mastercard • American Express • PayPal Strinjate se, da boste zagotovili trenutne, popolne in natančne informacije o nakupu in računu za vse nakupe, opravljene preko storitev. Nadalje se strinjate, da boste hitro posodobili informacije o računu in plačilu, vključno z elektronskim naslovom, načinom plačila in datumom poteka plačilne kartice, tako da lahko dokončamo vaše transakcije in vas po potrebi kontaktiramo. Davek na prodajo bo dodan k ceni nakupov, kot je to zahtevano z naše strani. Cene lahko kadarkoli spremenimo. Vsa plačila morajo biti v ameriških dolarjih ali ekvivalentni menjalni vrednosti. Strinjate se, da boste plačali vse stroške po trenutno veljavnih cenah za vaše nakupe in morebitne stroške dostave, ter pooblaščate nas, da ob oddaji naročila zaračunamo izbrane načine plačila za te zneske. Pridržujemo si pravico do popravka kakršnih koli napak ali pomot pri določanju cen, tudi če smo že zahtevali ali prejeli plačilo. Pridržujemo si pravico do zavrnitve katerega koli naročila, oddanega preko storitev. Po lastni presoji lahko omejimo ali prekličemo količine, kupljene na osebo, gospodinjstvo ali naročilo. Te omejitve lahko vključujejo naročila, oddana pod istim uporabniškim računom, z istim načinom plačila in/ali naročila, ki uporabljajo isti naslov za plačilo ali dostavo. Pridržujemo si pravico do omejitve ali prepovedi naročil, ki po naši lastni presoji izgledajo, kot da so bila oddana s strani trgovcev, preprodajalcev ali distributerjev.
NAROČNINE
Obračunavanje in obnovitev
Vaša naročnina se bo nadaljevala in samodejno obnovila, razen če jo prekličete. S tem soglašate, da bomo vaš način plačila obremenjevali periodično brez potrebe po vašem predhodnem soglasju za vsako posamezno obremenitev, dokler ustrezno naročilo ne prekličete. Dolžina vašega obračunskega cikla bo odvisna od vrste naročniškega načrta, ki ste ga izbrali ob naročilu na storitve.
Odpoved
Odpoved Vsi nakupi so nepovračljivi, razen če to zahteva zakon. Na primer, uporabniki, ki živijo v Evropski uniji, imajo pravico odpovedati svoje naročnine na plačljive račune in pridobiti vračilo denarja v 14 dneh od prijave, nadgradnje ali obnovitve plačljivega računa tako, da kontaktirajo naše podporne kanale. Svojo naročnino lahko kadarkoli prekličete tako, da se prijavite v svoj račun. Vaša odpoved bo stopila v veljavo ob koncu trenutnega plačanega obdobja. Če imate kakršna koli vprašanja ali ste nezadovoljni z našimi storitvami, nam prosim pišite na [email protected]
Spremembe pristojbin
Lahko občasno spremenimo naročniško pristojbino in o vseh spremembah cen vas bomo obvestili v skladu z veljavno zakonodajo.
PREPOVEDANE DEJAVNOSTI
Storitve ne smete dostopati ali uporabljati v druge namene, kot za katere so storitve na voljo. Storitve se ne smejo uporabljati v povezavi s komercialnimi prizadevanji, razen tistih, ki so izrecno odobrena ali potrjena s strani nas. Kot uporabnik storitev se strinjate, da ne boste: - Sistematično pridobivali podatkov ali druge vsebine iz storitev za ustvarjanje ali sestavljanje, neposredno ali posredno, zbirke, kompilacije, baze podatkov ali imenika brez pisnega dovoljenja od nas. - Prevarali, goljufali ali zavajali nas in druge uporabnike, še posebej v poskusu pridobivanja občutljivih informacij o računu, kot so gesla uporabnikov. - Obšli, onemogočili ali kako drugače motili varnostne funkcije storitev, vključno s funkcijami, ki preprečujejo ali omejujejo uporabo ali kopiranje katere koli vsebine ali uveljavljajo omejitve pri uporabi storitev in/ali vsebine, ki je v njih. - Omalovaževali, blatili ali kako drugače škodovali, po našem mnenju, nam in/ali storitvam. - Uporabljali kakršne koli informacije, pridobljene iz storitev, za nadlegovanje, zlorabo ali škodovanje drugi osebi. - Neprimerno uporabljali naše storitve podpore ali predložili lažne prijave zlorab ali neprimernega ravnanja. - Uporabljali storitve na način, ki ni skladen z veljavnimi zakoni ali predpisi. - Ukvarjali z neavtoriziranim okvirjanjem ali povezovanjem storitev. Nalagali ali prenašali (ali poskušali nalagati ali prenašati) viruse, trojanske konje ali drug material, vključno z pretirano uporabo velikih črk in spammingom (neprekinjeno objavljanje ponavljajočega se besedila), ki moti neprekinjeno uporabo in uživanje storitev s strani katere koli stranke ali spreminja, oslabi, moti, spreminja ali moti uporabo, funkcije, funkcionalnosti, delovanje ali vzdrževanje storitev. Ukvarjali z avtomatizirano uporabo sistema, kot je uporaba skript za pošiljanje komentarjev ali sporočil, ali uporaba kakršnih koli orodij za rudarjenje podatkov, robotov ali podobnih orodij za zbiranje in ekstrakcijo podatkov. - Izbrisali avtorske pravice ali druga lastniška obvestila iz katere koli vsebine. - Poskušali se izdajati za drugega uporabnika ali osebo ali uporabljati uporabniško ime drugega uporabnika. - Nalagali ali prenašali (ali poskušali nalagati ali prenašati) kateri koli material, ki deluje kot pasivni ali aktivni mehanizem za zbiranje ali prenos informacij, vključno z omejitvijo, jasnimi formati za izmenjavo grafik (gifi), 1×1 piksli, spletnimi hrošči, piškotki ali drugimi podobnimi napravami (včasih imenovanimi vohunsko programje ali pasivni mehanizmi zbiranja ali pcms). - Motili, prekinjali ali ustvarjali nepotrebno breme za storitve ali mreže ali storitve, povezane s storitvami. - Nadlegovali, dražili, zastraševali ali grozili kateremu koli našemu zaposlenemu ali agentu, ki sodeluje pri zagotavljanju katerega koli dela storitev vam. - Poskušali zaobiti kakršne koli ukrepe storitev, zasnovane za preprečevanje ali omejevanje dostopa do storitev ali katerega koli dela storitev. - Kopirali ali prilagajali programsko opremo storitev, vključno, vendar ne omejeno na Flash, PHP, HTML, JavaScript ali drugo kodo. - Razen kot je dovoljeno z veljavno zakonodajo, dešifrirali, dekompilirali, razstavljali ali obratno inženirili katero koli programsko opremo, ki sestavlja ali je na kakršen koli način del storitev. - Razen kot je lahko posledica standardne uporabe iskalnika ali spletnega brskalnika, uporabljali, zaganjali, razvijali ali distribuirali kateri koli avtomatiziran sistem, vključno z, vendar ne omejeno na, kateri koli pajek, robot, goljufivo orodje, strgalo ali bralnik brez povezave, ki dostopa do storitev, ali uporabljali ali zaganjali kateri koli neavtoriziran skript ali drugo programsko opremo. Uporabljali agenta za nakup ali nakupovalnega agenta za opravljanje nakupov na storitvah. - Izvajali kakršno koli neavtorizirano uporabo storitev, vključno z zbiranjem uporabniških imen in/ali e-poštnih naslovov uporabnikov z elektronskimi ali drugimi sredstvi v namen pošiljanja neželene pošte ali ustvarjanja uporabniških računov z avtomatiziranimi sredstvi ali pod lažnimi pretvezami. - Uporabljali storitve kot del katerega koli prizadevanja za tekmovalnost z nami ali drugače uporabljali storitve in/ali vsebino za kakršno koli pridobitno dejavnost ali komercialno podjetje. - Prodajali ali kako drugače prenašali svoj profil. - Uporabljali storitve za oglaševanje ali ponujanje prodaje blaga in storitev.
PRISPEVKI UPORABNIKOV
Storitve ne omogočajo uporabnikom oddaje ali objave vsebine.
LICENCA ZA PRISPEVEK
Vi in storitve se strinjate, da lahko dostopamo, shranjujemo, obdelujemo in uporabljamo katerokoli informacijo in osebne podatke, ki jih posredujete v skladu z določili Pravilnika o zasebnosti in vašimi izbirami (vključno z nastavitvami). Z oddajo predlogov ali druge povratne informacije v zvezi s storitvami se strinjate, da lahko takšne povratne informacije uporabimo in delimo za kakršenkoli namen brez nadomestila za vas.
SPLETNE STRANI IN VSEBINE TRETJIH OSEB
Storitve lahko vsebujejo (ali pa vas lahko preko strani pošljejo) povezave do drugih spletnih strani (Spletne strani tretjih oseb) kot tudi članke, fotografije, besedila, grafike, slike, oblikovanja, glasbo, zvok, video, informacije, aplikacije, programsko opremo in druge vsebine ali predmete, ki pripadajo ali izvirajo od tretjih oseb (Vsebina tretjih oseb). Takšne Spletne strani tretjih oseb in Vsebina tretjih oseb niso preiskane, nadzorovane ali preverjene za točnost, primernost ali celovitost s strani nas, in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli Spletne strani tretjih oseb, dostopne preko Storitev, ali kakršno koli Vsebino tretjih oseb, objavljeno na, dostopno preko ali nameščeno iz Storitev, vključno z vsebino, točnostjo, žaljivostjo, mnenji, zanesljivostjo, praksami zasebnosti ali drugimi politikami, vsebovanimi v Spletnih straneh tretjih oseb ali Vsebini tretjih oseb. Vključitev, povezovanje ali dovoljenje uporabe ali namestitve kakršnih koli Spletnih strani tretjih oseb ali kakršne koli Vsebine tretjih oseb ne pomeni odobritve ali potrditve le-teh s strani nas. Če se odločite zapustiti Storitve in dostopati do Spletnih strani tretjih oseb ali uporabljati ali nameščati kakršno koli Vsebino tretjih oseb, to počnete na lastno odgovornost in morate biti seznanjeni, da ti Pravni pogoji več ne veljajo. Morali bi pregledati ustrezne pogoje in politike, vključno s praksami zasebnosti in zbiranja podatkov, katerih koli spletnih strani, do katerih navigirate iz Storitev, ali v zvezi z kakršnimi koli aplikacijami, ki jih uporabljate ali nameščate iz Storitev. Kakršni koli nakupi, ki jih opravite preko Spletnih strani tretjih oseb, bodo izvedeni preko drugih spletnih strani in od drugih podjetij, in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti v zvezi s takšnimi nakupi, ki so izključno med vami in ustreznimi tretjimi osebami. Strinjate se in priznavate, da ne podpiramo izdelkov ali storitev, ponujenih na Spletnih straneh tretjih oseb, in nas morate razbremeniti kakršne koli škode, povzročene z vašim nakupom takšnih izdelkov ali storitev. Poleg tega nas morate razbremeniti kakršnih koli izgub, ki jih utrpite, ali škode, povzročene vam v zvezi z ali na kakršen koli način izhajajoče iz katere koli Vsebine tretjih oseb ali kakršnega koli stika s Spletnimi stranmi tretjih oseb.
UPRAVLJANJE STORITEV
Pridržujemo si pravico, vendar ne obveznosti, da: (1) nadziramo storitve zaradi kršitev teh pravnih pogojev; (2) sprejmemo ustrezne pravne ukrepe proti komurkoli, ki po naši lastni presoji krši zakon ali te pravne pogoje, vključno z brez omejitev, prijavo takšnega uporabnika organom pregona; (3) po lastni presoji in brez omejitev zavrnemo, omejimo dostop do, omejimo razpoložljivost ali onemogočimo (do tehnološko izvedljive mere) katerikoli vaš prispevek ali njegov del; (4) po lastni presoji in brez omejitev, obvestila ali odgovornosti odstranimo iz storitev ali drugače onemogočimo vse datoteke in vsebine, ki so pretirane velikosti ali so na kakršenkoli način obremenjujoče za naše sisteme; in (5) sicer upravljamo storitve na način, ki je zasnovan za zaščito naših pravic in lastnine ter za omogočanje pravilnega delovanja storitev.
POLITIKA ZASEBNOSTI
Skrbimo za zasebnost in varnost podatkov. Prosimo, pregledajte našo Politiko zasebnosti: https://samwell.ai/privacy-policy. Z uporabo storitev se strinjate, da vas zavezuje naša Politika zasebnosti, ki je vključena v te Pravne pogoje. Upoštevajte, da so storitve gostovane v Združenih državah Amerike. Če dostopate do storitev iz katere koli druge regije sveta z zakoni ali drugimi zahtevami, ki urejajo zbiranje, uporabo ali razkritje osebnih podatkov in se razlikujejo od veljavnih zakonov v Združenih državah Amerike, potem s svojo nadaljnjo uporabo storitev prenašate svoje podatke v Združene države Amerike in izrecno soglašate, da se vaši podatki prenesejo in obdelajo v Združenih državah Amerike. Poleg tega namerno ne sprejemamo, ne zahtevamo ali ne tržimo informacij otrokom ali o otrocih. Zato v skladu z Zakonom o zaščiti zasebnosti otrok na spletu v Združenih državah Amerike, če prejmemo dejansko znanje, da je kdorkoli, mlajši od 13 let, brez potrebnega in preverljivega starševskega soglasja posredoval osebne podatke, bomo te informacije iz storitev čim hitreje razumno izbrisali.
TRAJANJE IN PREKINITEV
Te pravne določbe ostanejo v celoti v veljavi in učinku, medtem ko uporabljate storitve. BREZ OMEJEVANJA KATERE KOLI DRUGE DOLOČBE TEH PRAVNIH POGOJEV, SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO, DA PO LASTNI PRESOJI IN BREZ OBVESTILA ALI ODGOVORNOSTI, ZAVRNEMO DOSTOP DO STORITEV IN UPORABO LE-TEH (VKLJUČNO Z BLOKIRANJEM DOLOČENIH IP NASLOVOV), KATERI KOLI OSEBI IZ KATEREGA KOLI RAZLOGA ALI BREZ RAZLOGA, VKLJUČNO BREZ OMEJITEV ZARADI KRŠITVE KATERE KOLI IZJAVE, GARANCIJE ALI ZAVEZE, VSEBOVANE V TEH PRAVNIH POGOJIH ALI KATEREGA KOLI VELJAVNEGA ZAKONA ALI PREDPISA. LAHKO KADARKOLI PRENEHAMO Z VAŠO UPORABO ALI SODELOVANJEM V STORITVAH ALI IZBRIŠEMO VAŠ RAČUN IN KATERE KOLI VSEBINE ALI INFORMACIJE, KI STE JIH OBJAVILI, BREZ OPOZORILA, PO LASTNI PRESOJI. Če prekinemo ali začasno ustavimo vaš račun iz katerega koli razloga, vam je prepovedano registrirati in ustvariti nov račun pod vašim imenom, izmišljenim ali izposojenim imenom ali imenom katere koli tretje osebe, tudi če morda delujete v imenu te tretje osebe. Poleg prekinitve ali začasne ustavitve vašega računa si pridržujemo pravico do ustrezne pravne akcije, vključno brez omejitev do zasledovanja civilnih, kazenskih in začasnih pravnih sredstev.
SPREMEMBE IN PREKINITVE
Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in iz kateregakoli razloga po lastni presoji spremenimo, prilagodimo ali odstranimo vsebine storitev brez predhodnega obvestila. Vendar nismo dolžni posodabljati nobenih informacij na naših storitvah. Prav tako si pridržujemo pravico, da kadarkoli in brez obvestila spremenimo ali prekinemo vse ali del storitev. Ne bomo odgovorni vam ali katerikoli tretji osebi za kakršnokoli spremembo, spremembo cen, začasno ustavitev ali prenehanje storitev. Ne moremo zagotoviti, da bodo storitve vedno na voljo. Lahko doživimo težave s strojno opremo, programsko opremo ali drugimi težavami ali pa bomo morali izvesti vzdrževanje, povezano s storitvami, kar bo povzročilo prekinitve, zamude ali napake. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in iz kateregakoli razloga brez obvestila spremenimo, pregledamo, posodobimo, začasno ustavimo, prekinemo ali kako drugače spremenimo storitve. Strinjate se, da za nobeno izgubo, škodo ali nevšečnost, ki bi nastala zaradi vaše nezmožnosti dostopa ali uporabe storitev med katerokoli prekinitvijo ali prenehanjem storitev, ne nosimo nobene odgovornosti. Nič v teh pravnih pogojih se ne bo razlagalo kot obveznost, da vzdržujemo in podpiramo storitve ali zagotavljamo kakršnekoli popravke, posodobitve ali izdaje v zvezi s tem.
VELJAVNO PRAVO
Ti pravni pogoji in vaša uporaba storitev se urejajo in razlagajo v skladu z zakoni zvezne države Delaware, ki veljajo za sporazume, sklenjene in v celoti izvedene znotraj zvezne države Delaware, brez upoštevanja načel kolizije zakonov.
REŠEVANJE SPOROV
Neformalna pogajanja
Da bi pospešili reševanje in nadzorovali stroške kateregakoli spora, kontroverze ali zahtevka, povezanega s temi pravnimi pogoji (posamezno Spor in skupno Spori), ki ga vloži bodisi vi bodisi mi (posamezno Stranka in skupno Stranke), se stranke strinjajo, da najprej poskusijo sporazumno rešiti kakršenkoli Spor (razen tistih Sporov, izrecno navedenih spodaj) vsaj trideset (30) dni pred začetkom arbitraže. Takšna neformalna pogajanja se začnejo z pisnim obvestilom ene Stranke drugi Stranki.
Zavezujoča arbitraža
Če se Stranke ne morejo sporazumeti o rešitvi Spora z neformalnimi pogajanji, se bo Spor (razen Sporov, izrecno izključenih spodaj) končno in izključno rešil z zavezujočo arbitražo. RAZUMETE, DA BREZ TE DOLOČBE, BI IMELI PRAVICO DO TOŽBE NA SODIŠČU IN DO SOJENJA PRED POROTO. Arbitraža se začne in izvaja v skladu s Pravili komercialne arbitraže Ameriškega arbitražnega združenja (AAA) in, kjer je to primerno, z Dodatnimi postopki AAA za potrošniške spore (Pravila AAA za potrošnike), ki so na voljo na spletni strani Ameriškega arbitražnega združenja (AAA). Vaše arbitražne takse in vaš delež plačila arbitra bodo urejeni s Pravili AAA za potrošnike in, kjer je to primerno, omejeni s Pravili AAA za potrošnike. Arbitraža se lahko izvede osebno, z oddajo dokumentov, po telefonu ali na spletu. Arbitražni sodnik bo sprejel pisno odločitev, vendar ni potrebno zagotoviti obrazložitve, razen če to zahteva katera od Strank. Arbitražni sodnik mora slediti veljavni zakonodaji, in vsako odločitev je mogoče izpodbijati, če arbitražni sodnik tega ne stori. Razen kjer je to drugače zahtevano z veljavnimi pravili AAA ali veljavno zakonodajo, bo arbitraža potekala v Delawareu. Razen kot je drugače določeno v tem dokumentu, lahko Stranke tožijo na sodišču, da prisilijo arbitražo, ustavijo postopke, ki čakajo na arbitražo, ali da potrdijo, spremenijo, razveljavijo ali vpišejo sodbo, ki jo je izdal arbitražni sodnik. Če iz kakršnega koli razloga Spor nadaljuje na sodišču namesto na arbitraži, se bo Spor začel ali nadaljeval na državnih in zveznih sodiščih, ki se nahajajo v Delawareu, in Stranke s tem soglašajo ter se odpovedujejo vsem obrambam zaradi pomanjkanja osebne pristojnosti in neprimernosti foruma glede kraja in pristojnosti v takih državnih in zveznih sodiščih. Uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga in Enotnega zakona o računalniških informacijskih transakcijah (UCITA) je izključena iz teh Pravnih pogojev. Če se ta določba izkaže za nezakonito ali neizvršljivo, potem nobena od Strank ne bo izbrala arbitraže za kakršen koli Spor, ki spada v tisti del te določbe, za katerega se ugotovi, da je nezakonit ali neizvršljiv, in tak Spor bo odločilo sodišče z ustrezno pristojnostjo znotraj navedenih sodišč za pristojnost zgoraj, in Stranke se strinjajo, da se podvržejo osebni pristojnosti tega sodišča.
Omejitve
Stranke se strinjajo, da se bo vsaka arbitraža omejila na spor med posameznimi strankami. V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, (a) nobena arbitraža se ne sme združiti z drugim postopkom; (b) ni pravice ali pooblastila za reševanje spora z arbitražo na podlagi skupinske tožbe ali uporabo postopkov skupinskih tožb; in (c) ni pravice ali pooblastila za vložitev spora v domnevnem zastopniškem položaju v imenu splošne javnosti ali drugih oseb.
Izjeme pri neformalnih pogajanjih in arbitraži
Stranke se strinjajo, da naslednji spori niso predmet zgoraj navedenih določb o neformalnih pogajanjih in obvezni arbitraži: (a) vsi spori, ki iščejo uveljavitev ali zaščito, ali se nanašajo na veljavnost, katerega koli od intelektualnih pravic stranke; (b) vsak spor, povezan z obtožbami kraje, piratstva, vdora v zasebnost ali nepooblaščene uporabe; in (c) vsak zahtevek za izdajo začasne odredbe. Če se ta določba šteje za nezakonito ali neizvršljivo, potem nobena stranka ne bo izbrala arbitraže za noben spor, ki spada v tisti del te določbe, za katerega se ugotovi, da je nezakonit ali neizvršljiv, in tak spor bo odločilo pristojno sodišče znotraj navedenih sodišč za pristojnost zgoraj, in stranke se strinjajo, da se podrejajo osebni pristojnosti tega sodišča.
POPRAVKI
V storitvah se lahko pojavijo informacije, ki vsebujejo tipkarske napake, netočnosti ali opustitve, ki se lahko nanašajo na storitve, vključno z opisi, cenami, razpoložljivostjo in različnimi drugimi informacijami. Pridržujemo si pravico do popravka kakršnih koli napak, netočnosti ali opustitev ter do spremembe ali posodobitve informacij o storitvah kadarkoli, brez predhodnega obvestila.
OPOZORILO
STORITVE SO NA VOLJO TAKŠNE, KOT SO, IN KOT SO NA VOLJO. STRINJATE SE, DA BO VAŠA UPORABA STORITEV NA LASTNO TVEGANJE. DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE ZAKON, ZAVRAČAMO VSE GARANCIJE, IZRECNE ALI PODRAZUMEVANE, V POVEZAVI S STORITVAMI IN VAŠO UPORABO LE-TEH, VKLJUČNO Z, BREZ OMEJITEV, PODRAZUMEVANIMI GARANCIJAMI ZA TRŽNOST, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITEV. NE DAJEMO NOBENIH GARANCIJ ALI ZAGOTOVIL GLEDE NATANČNOSTI ALI POPOLNOSTI VSEBINE STORITEV ALI VSEBINE KATERIH KOLI SPLETNIH STRANI ALI MOBILNIH APLIKACIJ, POVEZANIH S STORITVAMI, IN NE BOMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNE KOLI (1) NAPAKE, POMOTE ALI NETOČNOSTI VSEBINE IN MATERIALOV, (2) OSEBNO POŠKODBO ALI MATERIALNO ŠKODO KAKRŠNE KOLI NARAVE, KI IZHAJA IZ VAŠEGA DOSTOPA DO IN UPORABE STORITEV, (3) KAKRŠEN KOLI NEAVTORIZIRAN DOSTOP DO ALI UPORABA NAŠIH VARNIH STREŽNIKOV IN/ALI KATERIH KOLI OSEBNIH IN/ALI FINANČNIH INFORMACIJ, SHRANJENIH NA NJIH, (4) KAKRŠNA KOLI PREKINITEV ALI PRENEHANJE PRENOSA DO ALI IZ STORITEV, (5) KAKRŠNE KOLI HROŠČE, VIRUSE, TROJANSKE KONJE ALI PODOBNO, KI LAHKO BODO PRENEŠENI NA ALI SKOZI STORITVE S STRANI KATERE KOLI TRETJE OSEBE IN/ALI (6) KAKRŠNE KOLI NAPAKE ALI OPUSTITVE V KATERI KOLI VSEBINI IN MATERIALIH ALI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO KAKRŠNE KOLI VRSTE, UTRPLJENO KOT REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE, OBJAVLJENE, PRENEŠENE ALI DRUGAČE NA VOLJO PREKO STORITEV. NE JAMČIMO, NE PODPIRAMO, NE ZAGOTAVLJAMO IN NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠEN KOLI IZDELEK ALI STORITEV, OGLAŠEVAN ALI PONUJEN S STRANI TRETJE OSEBE PREKO STORITEV, KATERE KOLI SPLETNE STRANI S HIPERPOVEZAVO ALI KATERE KOLI SPLETNE STRANI ALI MOBILNE APLIKACIJE, PRIKAZANE V KATEREM KOLI OGLASU ALI DRUGEM OGLAŠEVANJU, IN NE BOMO STRANKA ALI KAKOR KOLI ODGOVORNI ZA NADZOR KATERE KOLI TRANSAKCIJE MED VAMI IN KATERIM KOLI TRETJIM PONUDNIKOM IZDELKOV ALI STORITEV. KOT PRI NAKUPU IZDELKA ALI STORITVE PREKO KATEREGA KOLI MEDIJA ALI V KAKRŠNEM KOLI OKOLJU, NAJ BOSTE PRI SVOJI PRESOJI IN UPORABITE PREVIDNOST, KJER JE TO PRIMERNO.
OMEJITVE ODGOVORNOSTI
V nobenem primeru mi ali naši direktorji, zaposleni ali agenti ne bomo odgovorni vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli neposredno, posredno, posledično, vzorčno, naključno, posebno ali kaznovalno škodo, vključno z izgubljenim dobičkom, izgubljenimi prihodki, izgubo podatkov ali drugimi škodami, ki izhajajo iz vaše uporabe storitev, tudi če smo bili obveščeni o možnosti takšnih škod. Ne glede na karkoli v nasprotju s tem, zapisanim tukaj, bo naša odgovornost do vas za kakršen koli vzrok in ne glede na obliko dejanja vedno omejena na znesek, ki ste ga, če sploh, plačali nam v šestmesečnem obdobju pred nastankom vzroka za ukrepanje. Nekateri državni zakoni ne dovoljujejo omejitev na domnevne garancije ali izključitev ali omejitev določenih škod. Če ti zakoni veljajo za vas, nekatere ali vse zgoraj navedene omejitve morda ne veljajo za vas in morda imate dodatne pravice.
ODŠKODNINA
Strinjate se, da boste branili, povrnili škodo in nas ohranili nedotaknjene, vključno z našimi podružnicami, povezanimi družbami in vsemi našimi ustreznimi uradniki, agenti, partnerji in zaposlenimi, pred kakršnokoli izgubo, škodo, odgovornostjo, zahtevkom ali zahtevo, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji in stroški, ki jih povzroči katera koli tretja stran zaradi ali v zvezi z: (1) uporabo storitev; (2) kršitvijo teh pravnih pogojev; (3) kakršnokoli kršitvijo vaših izjav in zagotovil, določenih v teh pravnih pogojih; (4) vašo kršitvijo pravic tretje osebe, vključno z, a ne omejeno na, pravice intelektualne lastnine; ali (5) kakršnim koli očitnim škodljivim dejanjem do katerega koli drugega uporabnika storitev, s katerim ste se povezali preko storitev. Ne glede na zgoraj navedeno si pridržujemo pravico, da prevzamemo izključno obrambo in nadzor nad katero koli zadevo, za katero ste dolžni nas braniti, pri čemer se strinjate, da boste sodelovali, na svoje stroške, pri naši obrambi takšnih zahtevkov. Obvestili vas bomo z razumnimi prizadevanji o kakršnem koli takem zahtevku, dejanju ali postopku, ki je predmet te odškodnine, takoj ko bomo zanj izvedeli.
PODATKI UPORABNIKA
Ohranjali bomo določene podatke, ki jih prenašate storitvam za namen upravljanja delovanja storitev, kot tudi podatke, ki se nanašajo na vašo uporabo storitev. Čeprav redno izvajamo rutinske varnostne kopije podatkov, ste izključno odgovorni za vse podatke, ki jih prenašate ali ki se nanašajo na kakršnokoli dejavnost, ki ste jo izvedli z uporabo storitev. Strinjate se, da za izgubo ali poškodbo takšnih podatkov ne bomo odgovorni, in s tem odrekate kakršnokoli pravico do ukrepanja proti nam zaradi takšne izgube ali poškodbe podatkov.
ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA, TRANSAKCIJE IN PODPISI
Obiskovanje storitev, pošiljanje elektronskih sporočil in izpolnjevanje spletnih obrazcev predstavljajo elektronsko komunikacijo. Soglašate z prejemanjem elektronskih sporočil in se strinjate, da vsi dogovori, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki jih elektronsko prejmete od nas, preko e-pošte in na storitvah, izpolnjujejo vse pravne zahteve, da mora biti takšna komunikacija v pisni obliki. S TEM SE STRINJATE Z UPORABO ELEKTRONSKIH PODPISOV, POGODB, NAROČIL IN DRUGIH ZAPISOV TER Z ELEKTRONSKO DOSTAVO OBVESTIL, POLITIK IN ZAPISOV O TRANSAKCIJAH, KI SO BILE ZAČETE ALI DOKONČANE Z NAŠE STRANI ALI PREKO STORITEV. S tem odpovedujete vse pravice ali zahteve pod katerimi koli zakoni, predpisi, pravili, odloki ali drugimi pravnimi akti v kateri koli jurisdikciji, ki zahtevajo originalni podpis ali dostavo oziroma hrambo neelektronskih zapisov, ali za plačila ali podeljevanje kreditov z drugimi sredstvi kot so elektronska.
UPORABNIKI IN PREBIVALCI KALIFORNIJE
Če vaša pritožba z nami ni zadovoljivo rešena, se lahko obrnete na enoto za pomoč pri pritožbah oddelka za storitve potrošnikov kalifornijskega oddelka za potrošniške zadeve pisno na naslovu 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 ali po telefonu na številki (800) 952-5210.
RAZNO
Te pravne določbe in vse politike ali operativna pravila, ki jih objavimo na storitvah ali v zvezi s storitvami, predstavljajo celotni dogovor in razumevanje med vami in nami. Naša neuspešnost pri uveljavljanju ali izvrševanju katere koli pravice ali določbe teh pravnih pogojev ne deluje kot odpoved takšni pravici ali določbi. Te pravne določbe delujejo v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. Kadarkoli lahko prenesemo katero koli ali vse naše pravice in obveznosti na druge. Ne bomo odgovorni ali odškodninsko odgovorni za kakršno koli izgubo, škodo, zamudo ali neukrepanje, ki je posledica katerega koli vzroka izven našega razumnega nadzora. Če se katera koli določba ali del določbe teh pravnih pogojev določi za nezakonito, nično ali neizvršljivo, se ta določba ali del določbe šteje za ločljivo od teh pravnih pogojev in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb. Med vami in nami kot rezultat teh pravnih pogojev ali uporabe storitev ni ustvarjeno nobeno skupno podjetje, partnerstvo, delovno razmerje ali razmerje pooblaščenca. Strinjate se, da se ti pravni pogoji ne bodo razlagali proti nam zaradi dejstva, da smo jih sestavili. S tem odpovedujete vse morebitne obrambe, ki bi jih lahko imeli na podlagi elektronske oblike teh pravnih pogojev in zaradi neobstoja podpisov strank za izvršitev teh pravnih pogojev.
Integracija YouTube API podjetij Samwell in Semihuman AI Inc.
Kot del naših prizadevanj za izboljšanje vaše izkušnje, naša aplikacija integrira YouTube API. Z uporabo naše aplikacije in dostopanjem do njenih funkcij, ki uporabljajo YouTube API, priznavate in se strinjate, da je vaša uporaba podvržena Pogoji uporabe YouTube (Pogoji YouTube). Pogoji uporabe YouTube so na voljo na https://www.youtube.com/t/terms. Vaše sprejetje teh Pogojev uporabe vključuje vaše strinjanje s spoštovanjem Pogojev YouTube. Spodbujamo vas, da skrbno pregledate Pogoje YouTube, saj opredeljujejo pogoje in določila, ki urejajo vašo uporabo platforme YouTube. Vaša nadaljnja uporaba naše aplikacije pomeni vaše sprejetje tako naših Pogojev uporabe kot tudi Pogojev YouTube.
KONTAKTIRAJTE NAS
Za reševanje pritožb glede storitev ali za dodatne informacije o uporabi storitev nas prosimo kontaktirajte na: [email protected]