Blog
Learning Materials

Obvladajte format pisanja po sistemu MLA: Popoln vodič in nasveti

Author's Image

Tilen

Updated: May 17, 2024

Post Cover

Razvozlavanje nians formata MLA pogosto deluje kot dešifriranje starodavne kode! Od specifičnih zahtev glede pisave do zapletenih pravil citiranja, kompleksnost je lahko preplavljajoča, še posebej za študente. Format MLA zahteva določen nabor pravil oblikovanja, vključno z tekočo glavo z vašim priimkom in številko strani, naslovno stranjo s specifičnimi poravnavami in stroga navodila za citate in navedke. Naš celovit vodič vas bo vodil skozi bistvene elemente izdelave eseja v formatu MLA, od priprave vašega dokumenta do vključevanja navedkov in oblikovanja strani z deli, ki so citirani.

Start Writing Your Free Essay!

Start writing
100% Accurate Citation from Academic Libraries
Upload PDF sources
Bypass AI detection with Semihuman
Plagiarism Free

Splošno oblikovanje dokumentov v slogu MLA

oseba bere knjigo na klopi

Pri oblikovanju vašega eseja v formatu MLA je bistveno, da sledite specifičnim smernicam, ki jih je postavilo Moderno jezikovno združenje. Splošno oblikovanje vključuje uporabo berljive pisave, kot je Times New Roman, s velikostjo pisave 12 pt. Poskrbite, da bo celotno besedilo dvojno presledkano in da bo po pikah ali drugih ločilih samo en presledek. Ta pravila oblikovanja ustvarjajo čist in enoten videz vašega akademskega dela, kar olajša sledenje tako bralcem kot ocenjevalcem.

Poleg besedila mora tudi fizična postavitev vašega dokumenta MLA izpolnjevati določene standarde. Dokument mora imeti 1-palčne robove na vseh straneh, in vsak odstavek mora biti zamaknjen s tipko Tab, ki je običajno nastavljena tako, da ustvari polpalčni prostor. To pravilo zamika pomaga vizualno ločiti odstavke brez ustvarjanja dodatnega prostora med njimi, ohranja tok in berljivost vašega eseja. Pomnite, čeprav je format MLA precej strukturiran, so ta navodila zasnovana tako, da ustvarijo dokument, ki je tako profesionalen kot enostaven za branje.

Oblikovanje naslovne strani MLA

približek rastline s kosom papirja na njej

Če vaš inštruktor zahteva naslovno stran, je pravilno oblikovanje ključno za ustvarjanje dobrega prvega vtisa. Začnite z dvojnim presledkom vašega besedila in uporabo centrirane poravnave. Naslov naj bo v 12 pt. pisavi Times New Roman. Pomembni elementi, kot so vaše ime, ime vašega inštruktorja, naslov predmeta in datum, morajo biti vključeni, pri čemer se vsak začne na novi dvojno presledkani vrstici. Pomnite, naslovna stran ne sme imeti številke strani, da ostane ločena od oštevilčenja glavnega besedila.

Nastavitev glave MLA

približek besed na zidu

Glava MLA je pomemben element, ki se pojavi na vsaki strani vašega eseja. Oblikovana mora biti z vašim priimkom, ki mu sledi številka strani v zgornjem desnem kotu vsake strani. Ta glava mora biti pol palca od vrha strani in poravnana z desnim robom. Pomembno je zagotoviti, da je glava v isti berljivi pisavi kot preostanek vašega eseja, običajno Times New Roman, 12 pt.. Doslednost pri oblikovanju glave je ključna za ohranjanje profesionalnega videza vašega dokumenta.

Tekoča glava v formatu MLA: Kako to storiti

ploski zaslon televizorja na zeleni steni

Nastavitev tekoče glave v formatu MLA se nekoliko razlikuje od drugih oblikovnih slogov, kot je APA. V MLA tekoča glava vključuje samo vaš priimek in številko strani, poravnano na desni strani glave. Za vstavljanje tega uporabite funkcijo glave v svojem urejevalniku besedil, ki običajno vključuje izbiro Vstavi, nato Številka strani in izbiro Vrh strani z desno poravnavo. Ta nastavitev bo samodejno dodala pravilno glavo na vsako stran, zagotavljajoč, da vaš dokument skozi celotno besedilo sledi smernicam MLA.

Oblikovanje strani z deli, ki so citirani, v formatu MLA

Stran z deli, ki so citirani, je bistvena komponenta kateregakoli eseja v formatu MLA, saj služi kot celovit seznam vseh virov, navedenih skozi vaše delo. Pojaviti se mora na koncu vašega eseja na ločeni strani, ohranjajoč enake enopalčne robove in dosledno glavo kot preostanek vašega dokumenta. Naslov, Dela, ki so citirana, mora biti centriran na vrhu strani, vendar ne poševno ali v narekovajih. Vsak vnos na tej strani mora biti abecedno razvrščen po priimku avtorja in oblikovan z visečim zamikom, da se izboljša berljivost in organizacija.

Pri pripravi strani z deli, ki so citirani, zagotovite, da so vsi vnosi dvojno presledkani brez dodatnih presledkov med njimi. Ta enotni presledek pomaga ohranjati stran urejeno in dostopno. Druga in naslednje vrstice vsakega navedka morajo biti zamaknjene za 0,5 palca, kar ustvari tako imenovani viseči zamik. Ta specifični zamik je ključen, saj vizualno loči vsak vnos, kar bralcem olajša iskanje in vračanje k posameznim virom. Pomnite, natančnost in doslednost vaše strani z deli, ki so citirani, odražata splošno verodostojnost in natančnost vašega akademskega dela.

Primeri citiranja v slogu MLA: Praktični vodič

Citiranje virov v formatu MLA se nekoliko razlikuje glede na tip vira, vendar splošna struktura ostaja dosledna. Na primer, za citiranje knjige bi format običajno izgledal takole: Priimek, Ime. Naslov knjige. Založnik, Leto izdaje. Pri citiranju članka iz revije bi format bil: Priimek, Ime. Naslov članka. Naslov revije, št. zvezka, št. številka, Leto, strani. Ti primeri prikazujejo, kako oblikovati navedek z ustrezno ločilno in vrstnim redom informacij, kar je ključno za usmerjanje bralca do vaših virov.

Za spletne vire je potrebna dodatna informacija, da bralca usmeri na natančno lokacijo vsebine. Citat spletne strani v formatu MLA bi bil običajno oblikovan takole: Priimek, Ime. Naslov strani. Ime spletne strani, Založnik, datum objave, URL. Pomnite, da uporabite datum zadnje posodobitve, če je na voljo, in na koncu vnosa vključite URL. Ta format zagotavlja, da čeprav so fizične značilnosti vira drugačne (kot digitalni nasproti tiskanemu viru), navedek zagotavlja dovolj informacij, da bralci najdejo izvirni material.

Vključevanje navedkov v vaš esej MLA

Natančno vključevanje navedkov v vaš esej MLA ne samo okrepi vaš argument, ampak tudi izkazuje spoštovanje do izvirnega gradiva. Pri uporabi neposrednih navedkov je ključnega pomena, da jih gladko vključite v svoje besedilo, da ohranite tok vašega pisanja. Navedek lahko uvajate z celotnim stavkom, ki mu sledi dvopičje, uporabite vejico po signalni frazi ali ga vključite v stavek brez dodatne ločilne, če tvori del stavka. Ta previdna integracija pomaga pojasniti povezavo med vašim argumentom in dokazi, ki jih navedek zagotavlja.

Pravilna ločila so bistvena pri vključevanju navedkov v slogu MLA. Za kratke navedke obdajte navedek z dvojnimi narekovaji in ga vključite v svoje besedilo. Za daljše navedke jih oblikujte kot blok navedkov: začnite navedek na novi vrstici, zamaknjen pol palca od levega roba, brez narekovajev. Vedno zagotovite navedek v besedilu, vključno z avtorjevim priimkom in številko strani, postavljenim po končni ločilni navedka. Ta metoda ne samo da sledi smernicam MLA, ampak tudi zagotavlja berljivost in integriteto vašega eseja.

Kratice v MLA: Uporaba in pravila

Pri pisanju eseja MLA je treba uporabo kratic obravnavati previdno, da se ohrani formalnost in jasnost. Priročnik MLA predlaga, da se izrazi v glavnem besedilu zapišejo, kratice pa se rezervirajo za oklepajne sklice, tabele in slike. Na primer, stran se okrajša kot str. in strani kot strr. ko se uporablja s številčnimi navedki v oklepajih. Vedno predstavite kratico z njenim polnim izrazom ob njenem prvem pojavu. Ta pristop ohranja esej jasen in dostopen, še posebej za bralce, ki niso seznanjeni s kraticami.

Oblikovanje številk v eseju MLA

V eseju MLA mora biti oblikovanje številk v skladu s specifičnimi smernicami, da se zagotovi jasnost in doslednost. Uporabite besede za številke, ki se lahko zapišejo z eno ali dvema besedama, kot so ena do devetindevetdeset, in uporabite številke za številke nad sto ali ko so spremljane z enotami, kot so 3 cm ali 50 let. Vedno zapišite številke, ki začnejo stavek. Vendar pa za statistične ali tehnične podatke številke zagotavljajo boljšo jasnost in bi morale biti uporabljene ne glede na njihov položaj v stavku. To pravilo pomaga ohranjati formalen in profesionalen ton skozi vaš esej.

Oblikovanje seznamov v eseju MLA

Oblikovanje seznamov v eseju MLA zahteva pozornost do detajlov in razumevanje toka besedila. Uporabite sezname za jasno in jedrnato predstavitev materiala, zagotovite, da so nujni za vaš argument. Če seznam zaključi stavek, uveden pred dvopičjem, uporabite malo začetnico in ga ločite kot običajen stavek. Za bolj formalne sezname ali tiste, ki zahtevajo poudarek, uporabite oštevilčen ali označen format. Vsaka postavka naj se začne z veliko začetnico in konča s podpičjem; zadnja postavka naj se konča s piko. Ta format izboljša berljivost in organizacijo kompleksnih informacij.

Vključevanje slik in tabel v esej MLA

prenosni računalnik na leseni mizi

Vključevanje slik in tabel v vaš esej v formatu MLA lahko znatno izboljša razumevanje in vizualno privlačnost vašega akademskega dela. Pri vključevanju tabel jih vedno postavite čim bližje povezanemu besedilu, da ohranite logičen tok v vašem eseju. Začnite z označevanjem tabele nad njo z Tabela sledi njena številka (npr., Tabela 1) na novi vrstici, brez ločila za številko. Neposredno spodaj navedite opisni naslov za tabelo, da obvestite bralca o njeni vsebini. Ta naslov naj bo z velikimi začetnicami in postavljen levo. Pomnite, beseda tabela se v vašem besedilu ne sme pisati z veliko začetnico.

  • Označite in oštevilčite tabelo (npr., Tabela 1)
  • Pod številko navedite opisni naslov
  • V besedilu ne uporabljajte velike začetnice za tabela

Za slike in druge ne-tabelarične vizualne elemente, kot so grafikoni ali diagrami, jih označite kot Slika sledi arabska številka (npr., Slika 1). Na te slike se v besedilu sklicujte z dodeljeno številko, da ohranite jasnost. Sama slika naj bo postavljena čim bližje besedilu, na katerega se nanaša, kar izboljša izkušnjo in razumevanje bralca. Pod sliko navedite oznako in številko, sledi naslov ali napis, ki ponuja kontekst ali pojasnjuje pomen slike. Poleg tega, če informacije o viru niso že navedene na strani z deli, ki so citirani, vključite informacije o viru pod naslovom ali napisom. Ta metoda zagotavlja

Najbolj brani članki

Začnite pisati svoj brezplačni esej!

Nedoločljiva vsebina AI
Citati v besedilu
Naložite PDF vire
Avtentični viri
Preverjanje plagiatorstva
Video reference
Napiši moj esej